Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


POMEN ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH

Zakaj je potrebno ocenjevanje vodij

Ni dovolj, da v podjetjih zagotavljamo prijetno organizacijsko klimo in skrbimo le za zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljen zaposleni je lahko nekdo, ki ne opravlja veliko dela, nekdo, ki si vzame daljši odmor za malico in kavico, nekdo, ki med delovnim dnem zaradi razporejenosti dela med sodelavce lahko opravlja še delo za svojo popoldansko dejavnost. Povedano drugače, vzroki zadovoljstva zaposlenih niso vedno nujno povezani s cilji podjetja. Zadovoljen zaposleni ni nujno tudi uspešen, učinkovit, ustvarjalen, inovativen, prilagodljiv, vztrajen ipd. Zadovoljstvo zaposlenih je potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za uspešnost podjetij.

Uspešna podjetja so tista, ki svojo konkurenčno prednost povečujejo z za delo zavzetimi zaposlenimi. Imajo lahko kar 50 odstotkov večjo produktivnost, zato pa tudi večjo rast prihodkov in donosnosti. Večja ko je zavzetost zaposlenih za delo, večja je njihova predanost podjetju in s tem je večja tudi njihova uspešnost pri delu.

Zavzeti zaposleni so ključ do uspeha podjetja. Le z njimi lahko slednje stopi iz množice in z višjo stopnjo inovativnosti ter produktivnosti prehiti konkurenco. Zavzeti zaposleni so bolj zadovoljni z delom in življenjem, zvestejši podjetju in manj nagnjeni k iskanju zaposlitve drugje, pa tudi produktivnejši.

MERJENJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH

Pomembno je, da pravočasno prepoznamo stopnjo zavzetosti zaposlenih pri delu. Z vprašalnikom ugotavljamo tri stopnje zavzetosti pri zaposlenih:

1. AKTIVNO ZAVZETI so tisti energični zaposleni, ki delajo z vseljem, s strastjo in čutijo globoko povezanost s podjetjem v katerem so zaposleni. So izvor inovacij in pomagajo pri razvoju podjetja. Zaupajo v sodelavce in vodje.

2. ZAVZETI zaposleni so "delno odsotni« in pasivni. Naredijo le to kar morajo. Tekom delovnega časa na "pol spijo", v delo sicer vlagajo svoj čas, ne pa tudi energije in strasti.

3. AKTIVNO NEZAVZETI zaposleni ("špilferderberji") niso samo nezadovoljni na svojem delovnem mestu, svoje nezadovoljstvo tudi aktivno izražajo. Vsakodnevno podcenjujejo delo, ki ga opravijo njihovi zavzeti sodelavci. Škodljivo vplivajo tudi na zavzetost in zadovoljstvo kupcev in poslovnih partnerjev.

UKREPI ZA POVEČANJE ZAVZETOSTI PRI DELU

Nesporno je dokazano že precej dolgo časa uveljavljeno spoznanje, da za (ne)uspešnostjo in (ne) zavzetostjo zaposlenih, najdemo v prvi vrsti vodje in njihov odnos do sodelavcev! Zaposleni potrebujejo dobre vodje. Čeprav tisti najbolj talentirani delavci v ekonomiji znanja pri iskanju zaposlitve iščejo tiste delodajalce, ki ponujajo najboljše ugodnosti, najvišje plače ali priložnost za osebni razvoj, pa je njihova kasnejša delovna uspešnost in čas v katerem so pripravljeni maksimalno zavzeto delati ali sploh ostati v organizaciji, predvsem odvisna od odnosov z vodji! Potrjuje se torej reklo, da najboljši sodelavci ne zapuščajo svojih organizacij, ampak svoje vodje! Za nameček je pomembno še spoznanje, da ni odličnih podjetij, ampak samo odlične skupine ali oddelki in da so velikanske razlike v uspešnosti med posameznimi deli organizacij!

Vrniti se je treba k nekaterim tradicionalnim, pravzaprav v praksi skorajda pozabljenim, vendar preizkušenim receptom in ukrepom:

  • jasno je potrebno opredeliti pričakovanja in cilje zaposlenih,
  • pravočasno prepoznati in spodbujati dosežke posameznikov pri delu,
  • zaposlenim zagotoviti občutek pomembnosti, dragocenosti in povračila investicije v samih sebe (psihološki pomen dela),
  • spodbujanje zavzetosti z raznolikostjo pri delu ( opravljanje različnih nalog in pri tem uporaba različnih veščin, sposobnosti in talentov),
  • spodbujanje zaposlenih k iskanju nasvetov, deljenju znanja in informacij med zaposlenimi.