Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA USPEŠNOST PODJETJA

Vpliv organizacijske klime

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih imata neposredne in posredne vplive na uspešnost organizacije. Povezanost med zadovoljstvom, klimo in korporativno uspešnostjo je celo tako močna, da je v praksi dejansko nemogoče zaslediti primer, kjer bi imel določen poslovni sistem neustrezno in nespodbudno organizacijsko klimo ter obenem dosegal visoko stopnjo uspešnosti. Vse organizacije so namreč uspešne le toliko časa, dokler imajo ustrezno klimo in zadovoljne zaposlene. Organizacijska klima pa je uspešna le toliko časa, dokler je tudi organizacija uspešna.

Korporativna klima in zadovoljstvo zaposlenih imata neposreden vpliv na vse naslednje ključne elemente uspešnosti in učinkovitosti organizacije:

 • korporativni intelektualni kapital,
 • prilagodljivost spremembam v okolju,
 • stopnja rasti,
 • pozicioniranost na trgu,
 • finančni kapital,
 • definiranost ciljev,
 • ugled organizacije v javnosti,
 • stabilnost poslovanja,
 • kakovost izdelkov in storitev,
 • izvajanje definirane politike,
 • stopnja zanesljivosti,
 • etičnost in profesionalizem.

Klima in zadovoljstvo zaposlenih imata pomembno vlogo tako pri podpori strategije, vizije, politike in ciljev kot pri podpori izvajanja načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja. V tem kontekstu je odločilnega pomena, da je klima ustrezna, zato je informacija o stanju klime in zadovoljstvu zaposlenih ena najdragocenejših informacij o stanju organizacije.