Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetnost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


UKREPI ZA VZPOSTAVITEV SPODBUDNE ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI

Ukrepi za vzpostavitev organizacijske klime

Ukrepi so potrebni predvsem v sklopu tistih dimenzij klime, ki so jih zaposleni ovrednotili z najnižjimi vrednosti. Glede na rezultate same raziskave vam svetujemo z ukrepi za korekcijo neustrezne in nezaželene klime v skladu s ciljem, ki ga želite doseči.
Predpogoji za zadovoljstvo zaposlenih ter povečanje učinkovitosti pri delu, ki bi jih zaposlenemu moral zagotavljati vsak neposredni vodja, so prvenstveno naslednji:

  • definiranje pričakovanj in jasno predstavljenih ciljev,
  • vzpodbujanje sposobnosti,
  • izpostavljanje dosežkov pri delu in vzpodbujanje samoiniciativnosti,
  • prispevanje k razvoju organizacije preko osebnega razvoja zaposlenih,
  • razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medsebojnih odnosih,
  • izpostavljanje pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije,
  • omogočanje odprte in demokratične komunikacije,
  • vzpodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi,
  • motiviranje.