Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


Nekaj naših referenc

Reference

Reference

IZJAVE NEKATERIH NAŠIH NAROČNIKOV:

Direktorica splošno kadrovskega in pravnega področja podjetja ŽITO d.o.o., ga. Nina Martinjak: »Izkazujejo strokovnost v vseh fazah projekta merjenja organizacijske klime. So prilagodljivi, upoštevajo specifične potrebe podjetja ter so odzivni. Spoštujejo dogovorjene roke izvedbe. Še posebej bi rada izpostavila kakovostno pripravljeno poročilo in pa prezentacijo rezultatov merjenja vodstvu podjetja

Direktorica Splošnega sektorja Elektra Primorske d.d. ga. Neva Tabaj: » Predstavniki družbe ALDONA d.o.o. so pravočasno, kvalitetno in strokovno izvedli vse naloge, ki smo jih predvideli v ponudbi in nam nakazali pot za izboljšanje klime v družbi Elektro Primorska ter nam pomagali, da bomo dosegli cilj, ki smo si ga na tem področju zastavil.«

Direktor podjetja HIT Alpinea d.d., g. mag. Miran Čurin: »Želeli bi pohvaliti izvedbo projekta analize stanja zadovoljstva in merjenja organizacijske klime, ki nam ga je izvedlo podjetje Aldona d.o.o., saj smo s podjetjem sodelovali zelo korektno. S strani podjetja Aldona d.o.o. so bile vse aktivnosti izvedene profesionalno in strokovno ter v dogovorjenih rokih. Izpostavili bi tudi prilagodljivost glede na potrebe našega podjetja ter strokovno izdelana poročila ter korektno izpeljano končno predstavitev rezultatov raziskave«.

Direktor sektorja skupnih storitev v Elektru Celje d.d., g. Nino Maletič, univ. dipl. prav: »Sodelavci podjetja Aldona d.o.o. so kakovostno, strokovno in v skladu z določili pogodbe izvedli projekt merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v družbi Elektro Celje d.d. Poročilo so pripravili pravočasno in kvalitetno. V njem so opredelili prednosti in izzive organizacije, na podlagi katerih so pripravili akcijski načrt ukrepov za izboljšanje stanja klime in zadovoljstva med zaposlenimi. S pomočjo raziskave smo pridobili nove smernice za delo v prihodnje.