Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


CELOVITA PRENOVA PRODAJE

Prodajno svetovanje

S povezanimi poslovnimi partnerji, vas v nasprotju z ostalimi ponudniki, ki ponujajo le prodajne veščine, naučimo konceptov in metod, da vzpostavite ter razvijete moderno strateško prodajo. V krajšem času boste dosegli bistveno boljše rezultate, kot pa s klasičnimi izobraževanji. Izvedbo projekta se lotimo po sledeči metodologiji:

 • priprava projekta,
 • identifikacija problemov v prodaji,
 • posnetek obstoječega stanja v trženju in prodaji,
 • analiza preteklih rezultatov in ocena tržnih gibanj,
 • ocena ustreznosti kompetenc vodje in prodajnega tima,
 • glede na poslovno kulturo podjetja ugotovimo, kateri so individualni motivatorji pri prodajalcu,
 • uvajanje v koncepte sodobne prodaje,
 • izbira in določitev ciljnih skupin,
 • ABC segmentacija,
 • zasnova prodajnega procesa in prodajnih orodij,
 • pomoč pri izbiri ustrezne informacijske podpore-CRM software ter uvajanje le tega,
 • iskanje diferenciatorja-edinstvene ponudbe v prodaji,
 • trajnostni razvoj, kot vir konkurečne prednosti,
 • sistematično pridobivanje interesentov,
 • vzpostavitev sistema nenehnih izboljšav ( »rethink« )
 • vpeljava v prakso.