Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


PREDNOSTI RAZISKAVE PO METODI 360° POVRATNE INFORMACIJE

Prednosti raziskave po metodi 360

PREDNOSTI ZA POSAMEZNIKA

 • prejme povratno informacijo, kako ga vidijo ostali,
 • spozna področja, kjer prihaja do razhajanja med posameznimi ocenami,
 • uravnotežen pogled na skrite prednosti in slabosti,
 • sistematična povratna informacija iz različnih perspektiv,
 • spozna potrebe po razvoju in načrtovanju kariere,
 • lažje načrtuje nadaljnje usposabljanje in lastno kariero,
 • lažje prepozna svoje prednosti in slabosti.

PREDNOSTI ZA ORGANIZACIJO IN SKUPINO

 • izboljšanje komunikacije in odnosov med pripadniki skupine,
 • osnova za nadaljnje usposabljanje in coachinge vodstvenega kadra,
 • podpora razvoju organizacijske klime in kulture v želeno smer,
 • izboljšanje motivacije in zadovoljstva med zaposlenimi,
 • učinkovitejše vodenje zaposlenih,
 • učinkovito zbiranje povratnih informacij o uspešnosti posameznih vodij.