Organizacijska klima

Metoda 360°

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


PODROČJA OCENJEVANJA VODIJ PO METODI 360° POVRATNE INFORMACIJE

Metoda 360 področja ocenjevanja

Ocenjevanje vodij po metodi 360° zajema:

 • samooceno vodje,
 • oceno nadrejenega,
 • oceno kolegov (ista raven),
 • oceno podrejenih,
 • primerjavo in odstopanja med samooceno vodje in ocenami ostalih ocenjevalcev,
 • predloge za razvoj vodje.

Analiza vodstvenih kompetenc se izvaja s pomočjo vprašalnika, ki vključuje različna vedenja vodij. Z raziskavo ugotavljamo naslednje splošne vodstvene kompetence, ki se dalje delijo na bolj specifične:

 • Komuniciranje (poslušanje, odkritost komuniciranja, povratno informiranje, jasnost komuniciranja, izrazna moč, informiranje)
 • Znanje (posredovanje znanja, načrtovanje in organiziranje, strokovno znanje, skrb za osebni razvoj, poznavanje posla, poznavanje delovnih postopkov)
 • Delo v skupini (reševanje konfliktov, reševanje problemov v skupini, delovni sestanki, timsko delo, dobro sodelovanje, dodelitev dela in navodil)
 • Motiviranje (spodbujanje in navduševanje, samoiniciativa, ustvarjanje pozitivnega vzdušja, nagrajevanje uspešnosti, zavzetost, veščine motiviranja)
 • Sposobnosti (odločanje, učinkovitost, reševanje problemov, ustvarjalnost, prilagodljivost, iznajdlivost, prepričljivost)
 • Upravljanje kariere (razvoj lastne kariere, kaierno usmerjanje zaposlenih, razvoj naslednikov, razvoj talentov, karierni razgovor, coaching)
 • Vodenje (analiziranje, organiziranje, svetovanje in podpora, nadzorovanje, izboljševanje, načrtovanje, odločanje, usmerjanje)
 • Transformacijsko vodenje (eksperimentiranje, navdihovanje skupne vizije, spodbujanje, vodenje sprememb)
 • Socialna moč (čustvena stabilnost, etičnost, samozavest, odgovornost, odnos do drugih, energija, načelnost)