Organizacijska klima

Metoda 360°

Zavzetost zaposlenih

Coaching

Prodajno svetovanje

pokličite

041 925 615


ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE MERJENJA ORGANIZACIJSKE KLIME

Analiza rezultatov organizacijske klime
  • v raziskavo vključimo vse zaposlene v podjetju, zagotovimo pisemske ovojnice z našim naslovom,
  • analiziramo in interpretiramo rezultate raziskave po posameznih OE znotraj podjetja ter pripravimo medsebojno primerjavo med OE in podjetjem kot celoto,
  • na željo naročnika rezultate raziskave primerjamo z ostalimi podjetji, ki so sodelovala v projektu merjenja klime in zadovoljstva zaposlenih,
  • sledi komentirano poročilo raziskave,
  • izpostavi se najvišje, srednje in najnižje ocenjene dimenzije klime,
  • glede na rezultate raziskave pripravimo ukrepe za korekcijo neustrezne in nezaželene klime v skladu s ciljem, ki ga želite doseči,
  • po končani analizi raziskave izvedemo enkratno predstavitev rezultatov.